Шта је Workplace for Good и ко испуњава услове за учешће?

Workplace for Good нуди квалификованим невладиним организацијама бесплатан приступ за Workplace Advanced. За више информација посетите Workplace for Good.

Ко испуњава услове?
На захтев и након верификације и писане сагласности, Фејсбук може да понуди бесплатан приступ Workplace Advanced-у невладиним организацијама које имају валидан статус непрофитне организације који потврђује наш партнер TechSoup или његови локални партнери.
Фејсбук по сопственом нахођењу утврђује која организација испуњава услове за Workplace for Good и задржава право да одобри или одбије пријаву или учешће организације у сваком тренутку, из било ког разлога. Фејсбук може да допуни или измени смернице о условима за Workplace for Good у било ком тренутку, без обавештења.
Ако због промене у Фејсбуковим политикама или у статусу организације, нека организација више не испуњава услове за Workplace for Good, Фејсбук ће тој организацији послати обавештење најмање три месеца унапред. Након тог обавештења, примењиваће се стандардне цене за приступ Workplace-у и његово коришћење од стране те организације.
Организације које не испуњавају услове
Следеће организације, међутим, не испуњавају услове за Workplace for Good без обзира на непрофитни статус:
  • Организације које се баве здравственим осигурањем или израђују групне здравствене планове
  • Школе, универзитети и друге академске установе, укључујући школске округе и спортска удружења и образовне установе
  • Државни субјекти, агенције или организације
  • Организације које се баве законодавним и политичким активностима (укључујући заступање)
  • Цркве и друге религиозне организације
  • Професионалне спортске лиге
  • Кредитне уније и друге сличне организације
Прављење налога
Организације које испуњавају услове за Workplace for Good могу да праве корисничке налоге само за своје директне запослене, уговараче и волонтере. У случају да квалификована организација направи корисничке налоге за неког другог, Фејсбук задржава право да организацији наплати стандардне цене за те корисничке налоге.
Да ли су вам ове информације биле корисне?