Како могу да се откривају подаци у групи са више компанија?

Овај чланак се односи само на администраторе у Workplace Premium заједницама

Ако је ваш запослени администратор у групи са више компанија (multi-company group – MCG), ваше предузеће може да види податке групе путем graph API-ја или Администаторске табле.
путем Graph API-ja:
Приликом читања информација из група са више компанија неопходни су токени за представљање. За члана групе са више компанија неопходно је генерисати токен за представљање.
  • Администратори предузећа могу да виде групе са више компанија ако су неки од њихових запослених чланови те групе
путем Администраторске табле:
  • Администратори предузећа могу да виде групе са више компанија ако су неки од њихових запослених чланови те групе
  • Администратори предузећа могу да учине себе администраторима група са више компанија
Ако је ваш запослени члан групе са више компанија, ваше предузеће може да види податке групе путем graph API-ја или Администаторске табле.
путем Graph API-ја:
  • Администратори предузећа могу да читају сав садржај у групама са више компанија
  • Администратори предузећа могу да бришу садржај који су направили њихови запослени у групи са више компанија
  • Администратори предузећа могу да виде групе са више компанија ако су неки од њихових запослених чланови те групе
путем Администраторске табле:
  • Администратори предузећа могу да виде групе са више компанија ако су неки од њихових запослених чланови те групе
  • Администратори предузећа могу да затраже да се придруже било којој групи са више компанија са члановима из њихове заједнице


Да ли су вам ове информације биле корисне?