API-ји и ботови

Изградите прилагођене ботове да бисте помогли колегама да на најбољи могући начин искористе Workplace или истражите Graph API-је да бисте прибавили податке унутар и изван Workplace-а на програмски начин.