Домени које користи Workplace

Овај чланак се односи само на кориснике Workplace Premium-а.
Да би Workplace исправно функционисао, морате да обезбедите да комплетан саобраћај до следећих домена (укључујући све поддомене) и портова није блокиран и да је омогућен за мреже вашег предузећа.
Напомена: Домени које Workplace користи подложни су промени, тако да ову листу не треба сматрати коначном. Селективно блокирање Facebook домена није званично подржано за Workplace, тако да се ови домени обезбеђују само у виду референце.
Да ли су вам ове информације биле корисне?