Које су смернице за тражење поддомена за Workplace заједницу?

Ево неколико ствари које треба да имате на уму кад тражите поддомен:
  • Не можете да тражите власништво над поддоменом који већ користи неко други.
  • Назив поддомена може да садржи само алфанумеричке знакове (A–Z, 0–9). Цртe (–) су такође дозвољене.
  • Назив поддомена мора да има најмање пет знакова и не сме да садржи генеричке термине (нпр. automobili.facebook.com).
  • Морате да будете администратор система да бисте тражили јединствени поддомен.
  • Поддомен мора да поштује Правила о прихватљивој примени Workplace-а.
Имајте на уму да, када променимо ваш поддомен, све претходне везе до Workplace заједнице престају да функционишу.
Задржавамо право да у било ком тренутку променимо ваш поддомен уколико откријемо да није у складу са нашим смерницама.
Да ли су вам ове информације биле корисне?