Које су различите врсте Workplace планова?

Постоји један Workplace Core план, са опционим програмским додацима. Наплаћиваће вам се на месечном нивоу на основуброја људи који су позвани у ваш Workplace.
Посетите Страницу са ценама за Workplace за комплетну листу функција које су укључене.
Да ли су вам ове информације биле корисне?