Када позовем некога у групу са више компанија, ко још може да приступи тој групи?

Када позовете некога у групу са више компанија, администратори те особе могу да приступају подацима у групи. Ако особа већ користи Workplace Premium, администратори који могу да приступају подацима обухватају тренутне администраторе те особе. Ако особа користи Workplace Standard, администратори који могу да приступају подацима обухватају све особе које су постали администратори ако су извршиле надоградњу на Workplace Premium.
Да ли су вам ове информације биле корисне?