Које су фазе креирања Workplace корисничког налога?

Постоје 3 фазе прављења новог корисничког налога у Workplace-у:
1. Припрема: Прављење корисничког налога у Workplace инстанци (корисник не добија обавештење).
2. Позивање: Омогућавање припремљеном кориснику да потврди власништво над налогом (корисник добија обавештење).
3. Потврда власништва: Позвани корисник активира Workplace налог.
Напомена: Приликом ручног прављења појединачних налога путем Администраторске табле, корисници одмах добијају позив – припрема и позивање се дешавају истовремено. Када се користе други начини прављења налога, припрема и позивање су различите фазе.
Све док чланови не добију позив за коришћење Workplace-а, не знају да им је припремљен налог. Док се члану не упути позив за налог:
  • Он не може да потврди власништво над налогом, а сви покушаји да то уради биће неуспешни.
  • Члан неће добијати е-поруке ни друга обавештења из Workplace-а.
Када будете спремни да члановима јавите да имају налог над којим треба да потврде власништво, позваћете их у Workplace. Када их позовете, чланови ће добити е-поруку са позивом да потврде власништво над налогом путем генерисане јединствене URL адресе. За налоге на којима је омогућен SSO, чланови ће такође имати опцију да потврде власништво тиме што ће се пријавити у Workplace помоћу конфигурисане SSO услуге.
Да ли су вам ове информације биле корисне?