Које опсеге IP адреса користи Workplace?

Овај чланак се односи само на кориснике функције Workplace Advanced.
Ако вам је потребна контрола над приступом Workplace-у на мрежи предузећа, можете да изаберете да на списак дозвољених ставите опсеге IP адреса Фејсбукових веб сервера са којих се пружа Workplace.
Број Facebook аутономног система (AS) AS32934 може се користити за преузимање тачне и актуелне листе IP адреса Facebook веб сервера. На пример:
whois -h whois.radb.net — '-i origin AS32934' | grep ^route
Да ли су вам ове информације биле корисне?