Услови коришћења услуге Workplace


ГАРАНТУЈЕТЕ И ТВРДИТЕ ДА ЗАКЉУЧУЈЕТЕ ОВЕ УСЛОВЕ НА МРЕЖИ ЗА WORKPLACE („УГОВОР”) У ИМЕ ПРЕДУЗЕЋА ИЛИ ДРУГОГ ПРАВНОГ СУБЈЕКТА И ДА ИМАТЕ ПУНО ОВЛАШЋЕЊЕ ДА ТАЈ СУБЈЕКТ ОБАВЕЖЕТЕ ОВИМ УГОВОРОМ. НАКНАДНА УПУЋИВАЊА НА „ВАС”, „ВАШЕ” ИЛИ „КЛИЈЕНТА” ОЗНАЧАВАЈУ ТАЈ СУБЈЕКТ.
Ако је ваше главно место пословања у САД или Канади, овај Уговор представља уговор између вас и компаније Meta Platforms, Inc. У супротном, овај Уговор представља уговор између вас и компаније Meta Platforms Ireland Ltd. Термини „Meta“, „нама“, „ми“ или „наше“ односе се на компанију Meta Platforms, Inc. или компанију Meta Platforms Ireland Ltd, како је применљиво.
Следећи услови ће се примењивати на ваше коришћење Workplace-а. Прихватате да се функције и функционалност Workplace-а могу разликовати и да се могу променити током времена.
Одређени термини написани великим словом дефинисани су у одељку 12 (Дефиниције), а остали су дефинисани у контексту овог Уговора.
 1. Коришћење Workplace-а
  1. Ваша права на коришћење. Током Трајања, ви имате неискључиво, непреносиво право које се не може подлиценцирати да приступате Workplace-у и да га користите у складу са овим Уговором. Коришћење Workplace-а је ограничено на Кориснике (укључујући кориснике ваших Повезаних друштава, према примени) којима сте омогућили налоге, а ви сте одговорни за све Кориснике и њихову усаглашеност са овим Уговором и њихов приступ Workplace-у и његово коришћење. Ради јасноће, Workplace се обезбеђује као услуга за вас, не појединачно за Кориснике.
  2. Налози. Ваши подаци током регистрације и у администраторском налогу морају бити тачни, потпуни и ажурирани. Кориснички налози су намењени појединачним Корисницима и не могу се делити или преносити. Морате чувати поверљивост свих акредитива за пријаву и пристати да одмах обавестите Мету ако откријете неовлашћено коришћење ваших налога или акредитива за пријаву.
  3. Ограничења. Ви нећете (и нећете никоме другом то дозволити): (а) користити Workplace у име неке треће стране нити изнајмљивати, давати у закуп, обезбеђивати приступ или подлиценцирати Workplace некој трећој страни, осим Корисника како је дозвољено овде; (б) спроводити обрнути инжењеринг, декомпилацију, растављање или на други начин покушавати да добијете изворни код за Workplace, осим у мери која је изричито дозвољена примењивим законом (и тада искључиво након претходног обавештавања Мете); (в) копирати, мењати или правити изведене радове из Workplace-а; (г) уклањати, мењати или прикривати власничка или друга обавештења садржана у Workplace-у; или (д) јавно ширити техничке информације о учинку Workplace-а.
  4. Подешавање. Током подешавања ваше Workplace инстанце именоваћете једног или више Корисника као администратора система у вашој Workplace заједници који је одговоран за управљање вашом Workplace инстанцом. Морате да се постарате да у сваком тренутку имате бар једног активног администратора система за своју Workplace инстанцу.
  5. Workplace API. Током Трајања, Мета може да вам стави на располагање један или више Workplace API-ја како бисте могли да развијате и користите услуге и апликације које допуњују ваше коришћење Workplace-а. Свако коришћење Workplace API-ја од стране вас, ваших Корисника или неке треће стране у ваше име регулисаће се одговарајућим одредбама Услова коришћења Workplace Platform који су тренутно доступни на workplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy, које Мета може да измени с времена на време.
  6. Подршка. Пружићемо вам подршку на Workplace-у преко картице директне подршке на административној табли Workplace („Канал за директну подршку”). Можете да поднесете захтев за подршку да бисте решили или пријавили проблем у вези са Workplace-ом тако што ћете подићи карту преко Канала за директну подршку („Карта за подршку”). Даћемо почетни одговор на сваку Карту за подршку у року од 24 сата од тренутка када добијете потврду е-поштом да је ваша Карта за подршку на важећи начин подигнута преко Канала за директну подршку.
 2. Ваши подаци и обавезе
  1. Ваши подаци. Према овом Уговору:
   1. ви задржавате сва права, власништво и интерес (укључујући права интелектуалне својине) у односу на Ваше податке.
   2. током Трајања, одобравате Мети неискључиво, широм света примењиво, у потпуности плаћено право, без тантијема, да користи Ваше податке искључиво да би вам обезбедио Workplace (и повезану подршку) у складу са овим Уговором; и
   3. потврђујете да је Мета обрађивач података, а да сте ви руковалац података за Ваше податке и да склапањем овог Уговора налажете Мети да обрађује Ваше податке у ваше име искључиво у сврхе наведене у овом Уговору и у складу са овим Уговором (укључујући Додатак о обради података).
  2. Ваше обавезе. Пристајете (а) да сте искључиво ви одговорни за тачност и садржај Ваших података; (б) да прибавите сва потребна права и пристанке неопходне на основу Закона од ваших Корисника и примењивих трећих страна како бисте омогућили прикупљање и употребу Ваших података како је предвиђено овим Уговором; и (в) да ваше коришћење Workplace-а, укључујући Ваших података на основу овог Уговора, неће прекршити Законе или права трећих страна, укључујући права интелектуалне својине, права на приватност или издавачка права. Ако се неки Ваши подаци доставе или користе у супротности са овим Одељком 2, пристајете да их одмах уклоните из Workplace-а. Искључиво сте одговорни за све одлуке о дељењу Ваших података између Корисника или са трећим странама, а Мета није одговорна за коришћење, приступ, измене, дистрибуцију или брисање Ваших података од стране лица којима ви или ваши Корисници одобрите приступ.
  3. Забрањени подаци. Пристајете да у Workplace не шаљете никакве информације или податке који подлежу мерама заштите односно ограничењима дистрибуције према примењивим законима односно прописима („Забрањене информације”). Што се тиче здравствених информација, потврђујете да Мета није пословни сарадник или подизвођач (како су ти термини дефинисани Законом о преносивости и одговорности здравственог осигурања („HIPAA”)) и да Workplace није усклађен са HIPAA. Мета неће имати одговорност према овом Уговору за Забрањене информације, без обзира на евентуалне супротне одредбе у овом Уговору.
  4. Обештећење. Бранићете, обештетити и штитити Мету (и њена повезана друштва и њихове директоре, службенике, запослене, агенте и представнике) од свих захтева (трећих страна односно Корисника), трошкова, одштета, одговорности и издатака (укључујући разумне накнаде за адвокате) који проистичу или су у вези са вашим кршењем или наводним кршењем овог Одељка 2 или који се другачије односе на ваше податке, ваше политике или коришћење Workplace-а у супротности с овим Уговором. Мета може да учествује у одбрани и решавању таквих захтева са сопственим саветником и о сопственом трошку. Нећете решити ниједан захтев без Метиног претходног писаног пристанка ако решавање захтева да Мета предузме неку радњу, да се уздржи од предузимања неке радње или да призна неку одговорност.
  5. Резервне копије и брисање података. Мета не обезбеђује услугу архивирања и ви сте искључиво одговорни за прављење резервних копија Ваших података. Своје податке који се састоје од садржаја Корисника можете да избришете у сваком тренутку током трајања преко функције администратора система у оквиру Workplace-а.
  6. Обједињени подаци. Према овом Уговору, такође можемо да правимо обједињене статистичке и аналитичке податке изведене из вашег коришћења Workplace-а („Обједињени подаци”), али такви Обједињени подаци неће обухватати Ваше податке или било које податке о личности.
 3. Безбедност података
  1. Безбедност Ваших података. Користићемо одговарајуће техничке, организационе и безбедносне мере пројектоване да заштите Ваше податке у нашем поседу од неовлашћеног приступа, измене, откривања или уништавања, како је додатно описано у Додатку о безбедности података.
  2. Правна откривања и захтеви трећих страна. Ви сте генерално одговорни за одговарање на захтеве трећих страна у вези са Вашим подацима, као што су захтеви законодавних тела, Корисника или агенције за спровођење закона („Захтеви трећих страна”), али разумете да при одговарању на неки Захтев треће стране, Мета може да открије Ваше податке да би испунила своје законске одредбе. Под тим околностима, ми ћемо, у мери дозвољеној законом и према условима Захтева треће стране, улагати разумне напоре (а) да вас обавестимо о пријему неког Захтева треће стране и тражићемо да та трећа страна контактира с вама и (б) да испунимо ваше разумне захтеве у погледу ваших напора да се о свом трошку успротивите Захтеву треће стране. Прво ћете сами покушати да добијете информације потребне за одговор на Захтев треће стране и обратићете нам се само ако не можете на разуман начин да добијете те информације.
 4. Плаћање
  1. Накнаде. Сагласни сте да платите Мети стандардне цене за Workplace (тренутно доступне овде: https://www.workplace.com/pricing) за ваше коришћење Workplace-а, подложно било ком бесплатном пробном периоду као што је описано у одељку 4.f (Бесплатни пробни период), осим ако је другачије договорено у потписаном писаном документу. Све накнаде по овом Уговору биће плаћене у америчким доларима, осим ако није другачије назначено у производу, или ако другачије није договорено у потписаном писаном документу. Све накнаде ће бити исплаћене у потпуности вашим начином плаћања према Одељку 4.б. Све закаснеле уплате подлежу провизији за услугу која је једнака износу од 1,5% месечно од износа за плаћање или максималном износу дозвољеном законом, шта год је мање.
  2. Начин плаћања. Када закључите овај Уговор, пристајете да исплаћујете накнаде према једној од категорија плаћања: (i) клијент с платном картицом (било да плаћа директно или преко платформе за плаћање треће стране) или (ii) клијент коме се издају фактуре, како Мета утврди по сопственом нахођењу. Клијенти с платном картицом могу (како Мета утврди по сопственом нахођењу) да постану клијенти којима се издају фактуре (и обрнуто) на основу фактора као што је број Корисника и кредитна способност, али Мета задржава право да вас у сваком тренутку поново класификује као клијента с платном картицом или клијента коме се издају фактуре.
   1. Клијенти с платном картицом. Клијентима с платном картицом биће задужена намењена платна картица за коришћење Workplace-а.
   2. Клијенти којима се издају фактуре. Клијентима којима се издају фактуре ће Мета одобрити кредитну линију и издавати им фактуре на месечној основи, ако другачије није договорено у потписаном писаном документу. Ако сте категоризовани као клијент коме се издају фактуре, платићете све накнаде доспеле на основу овог Уговора, у пуном и одобреном износу према нашим упутствима, у року од 30 дана од датума фактуре.
   3. Пристајете да за нас добијете извештај о пословном кредиту од кредитног бироа о прихватању овог Уговора, или у било ком тренутку касније.
  3. Порези. Све накнаде су изражене без примењивих пореза и ви сте у обавези да платите и сносите све порезе на промет, употребу, робу и услуге, додатну вредност, порез по одбитку или сличне порезе или дажбине, било да су домаћи или инострани, који се односе на трансакције на основу овог Уговора, осим пореза на приход Мете. Све износе за плаћање према овом Уговору платићете у потпуности без поравнања, противпотраживања, умањења или одбитка. У случају да неко плаћање на основу овог Уговора подлеже умањењу или одбитку, ви сте у обавези да извршите одговарајућу уплату пореским органима и финансијски сте одговорни за камате, казне, новчане казне или сличне обавезе које су резултат вашег неправовременог плаћања тих пореза одговарајућем владином органу или агенцији. Потврђујете и прихватате да Workplace-у приступате и да га користите на адреси за наплату наведеној у овом Уговору или коју сте нам другачије доставили писаним путем, а ако је та адреса у САД наплатићемо вам примењиве америчке порезе на промет/употребу на основу локације ваше адресе за наплату. Ако неки државни амерички порески орган утврди да је Мета требало да прикупи порезе од вас, а ви платите те порезе директно држави, пристајете да нам доставите доказ о том плаћеном порезу (на задовољство тог пореског органа) у року од тридесет (30) дана од Метиног писаног захтева. Пристајете да нам надокнадите сваки недовољни износ или неплаћени износ неког пореза, казне и камате.
  4. Привремени прекид. Без утицаја на друга права на основу овог Уговора, ако не платите накнаде до датума доспећа можемо да привремено прекинемо све или део Workplace услуга (укључујући приступ плаћеним услугама) док не извршите пуну уплату.
  5. Бесплатан приступ за Workplace for Good. Без обзира на Одељак 4.а, ако се пријавите за бесплатан приступ на основу програма Workplace for Good и Meta утврди да се квалификујете за то у складу са Meta политикама (на које се упућује на https://work.workplace.com/help/work/142977843114744) обезбедићемо вам Workplace бесплатно у складу са тим политикама на текућој основи. Ако због измене у нашим политикама више нисте квалификовани за бесплатан приступ, онда ће вам Meta доставити обавештење о томе три (3) месеца унапред, а након тог обавештења, примењиваће се Одељак 4.a.
  6. Бесплатни пробни период. Мета вам може по сопственом нахођењу понудити бесплатни пробни период Workplace-а у фиксном трајању које ће бити одређено по сопственом нахођењу и биће вам саопштено путем административне табле ваше Workplace инстанце. На крају таквог бесплатног пробног периода примењује се Одељак 4.а (Накнаде).
 5. Поверљивост
  1. Обавезе. Свака страна пристаје да све пословне, техничке и финансијске информације које добије (као „Страна прималац”) од стране даваоца у вези са овим Уговором („Страна давалац”) представљају поверљиво власништво Стране даваоца („Поверљиве информације”), под условом да су препознате као поверљиве или власничке у тренутку откривања или за које Страна прималац треба разумно да претпоставља да су поверљиве или власничке због природе откривених информација и околности приликом откривања. Осим како је изричито одобрено овде, Страна прималац (1) чуваће поверљивост и неће откривати Поверљиве информације трећим странама и (2) неће користити Поверљиве информације у друге сврхе осим испуњавања својих обавеза и остваривања својих права према овом Уговору. Страна прималац може да открије Поверљиве информације својим запосленима, агентима, уговарачима и другим представницима који имају легитимну потребу да знају (укључујући, за Мету, повезана друштва и подизвођаче наведене у Одељку 11.и), под условом да буду обавезани обавезама чувања поверљивости не мањег нивоа заштите Поверљивих информација Стране даваоца него што је одређено у Одељку 5 и да Страна прималац остаје одговорна за поштовање услова овог Одељка 5 од стране тог лица.
  2. Изузеци. Обавезе чувања поверљивости Стране примаоца неће се примењивати на информације за које Страна прималац може да докаже: (а) да су законито биле у њиховом поседу или да су им биле познате пре пријема Поверљивих информација; (б) да су постале познате јавности без пропуста Стране примаоца; (в) да их је Страна прималац законито добила од треће стране без кршења обавезе чувања поверљивости; или (г) да су их независно развили запослени Стране примаоца који нису имали приступ тим информацијама. Страна прималац открива информације у мери неопходној према Законима или судском налогу, под условом (осим ако није забрањено Законима) да Страна прималац обавести Страну даваоца унапред и да сарађује у сваком напору да се третирају као поверљиве.
  3. Судска забрана. Страна прималац потврђује да коришћење или откривање Поверљивих информација супротно овом Одељку 5 може да нанесе материјалну штету за које саме одштете не би биле довољан правни лек и стога ће након таквог могућег или стварног коришћења или откривања од Стране примаоца Страна давалац имати право да тражи одговарајућу правичну заштиту поред било којих других правних лекова које може имати према закону.
 6. Права интелектуалне својине
  1. Власништво од стране компаније Мета. Овај уговор се односи на приступ Workplace-у и његово коришћење и ниједна права власништва се не преносе на Корисника. Мета и њени даваоци лиценци задржавају сва права, власништво и интерес (укључујући сва права интелектуалне својине) у односу на Workplace, Обједињене податке и све повезане и основне технологије, као и на све изведене радове, модификације или унапређења нечега изнад, а што је направила Мета или је направљено у њено име, укључујући на основу повратних информација (дефинисане испод). Вама нису одобрена никаква права осим како је изричито наведено у овом Уговору.
  2. Повратне информације. Ако пошаљете коментаре, питања, предлоге, случајеве коришћења или друге повратне информације који се односе на ваше коришћење Workplace-а или његовог API односно наших других производа или услуга („Повратне информације”), можемо слободно да користимо или искористимо те Повратне информације у вези са неким нашим производима или услугама или производима или услугама наших повезаних друштава без обавезе према вама или исплате надокнаде.
 7. Одрицање
  МЕТА СЕ ИЗРИЧИТО ОДРИЧЕ СВИХ ГАРАНЦИЈА И ТВРДЊИ БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ, ИЗРИЧИТИХ, ПОДРАЗУМЕВАНИХ ИЛИ ЗАКОНСКИХ, УКЉУЧУЈУЋИ СВЕ ГАРАНЦИЈЕ О ПОДЕСНОСТИ ЗА ПРОДАЈУ, ПРИКЛАДНОСТИ ЗА ОДРЕЂЕНУ НАМЕНУ, ВЛАСНИШТВО ИЛИ НЕКРШЕЊЕ. НЕ ГАРАНТУЈЕМО ДА ЋЕ WORKPLACE РАДИТИ БЕЗ ПРЕКИДА ИЛИ ГРЕШАКА. МОЖЕМО ДА ДОЗВОЛИМО ТРЕЋИМ СТРАНАМА ДА РАЗВИЈУ И УЧИНЕ ДОСТУПНИМ УСЛУГЕ И АПЛИКАЦИЈЕ КОЈЕ ДОПУЊАВАЈУ ВАШЕ КОРИШЋЕЊЕ WORKPLACE-А ИЛИ МОЖЕМО ДОЗВОЛИТИ ДРУГАЧИЈУ ИНТЕГРАЦИЈУ WORKPLACE-А СА ДРУГИМ УСЛУГАМА И АПЛИКАЦИЈАМА. МЕТА НИЈЕ ОДГОВОРНА ЗА УСЛУГЕ ИЛИ АПЛИКАЦИЈЕ КОЈЕ ОДЛУЧИТЕ ДА КОРИСТИТЕ У ВЕЗИ СА WORKPLACE-ОМ. ВАШЕ КОРИШЋЕЊЕ ТИХ УСЛУГА ИЛИ АПЛИКАЦИЈА ПОДЛЕЖЕ ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА И ПОЛИТИКАМА И ВИ ПОТВРЂУЈЕТЕ И ПРИСТАЈЕТЕ ДА ИХ КОРИСТИТЕ НА СОПСТВЕНИ РИЗИК.
 8. Ограничења одговорности
  1. ОСИМ ЗА ИЗУЗЕТЕ ЗАХТЕВЕ (ДЕФИНИСАНИ ИСПОД):
   1. НИЈЕДНА СТРАНА НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРНА ЗА БИЛО КОЈИ ГУБИТАК КОРИШЋЕЊА, ИЗГУБЉЕНЕ ИЛИ НЕТАЧНЕ ПОДАТКЕ, ПРЕКИД ПОСЛОВАЊА, ТРОШКОВЕ КАШЊЕЊА ИЛИ БИЛО КОЈЕ ИНДИРЕКТНЕ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНЕ ШТЕТЕ БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ (УКЉУЧУЈУЋИ ГУБИТАК ПРОФИТА), БЕЗ ОБЗИРА НА ФОРМУ ПАРНИЦЕ, БИЛО НА ОСНОВУ УГОВОРА, ДЕЛИКТА (УКЉУЧУЈУЋИ НЕМАР), СТРОГЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЛИ ДРУГАЧИЈЕ, ЧАК И АКО ЈЕ УПОЗНАТА С МОГУЋНОШЋУ ТАКВЕ ШТЕТЕ УНАПРЕД; И
   2. ЦЕЛОКУПНА ОДГОВОРНОСТ БИЛО КОЈЕ СТРАНЕ ПРЕМА ДРУГОЈ НЕЋЕ ПРЕВАЗИЛАЗИТИ ИЗНОС КОЈИ ЈЕ КЛИЈЕНТ СТВАРНО ПЛАТИО ИЛИ КОЈИ ЈЕ ПЛАТИО МЕТИ ТОКОМ ПРЕТХОДНИХ ДВАНАЕСТ (12) МЕСЕЦИ НА ОСНОВУ ОВОГ УГОВОРА ИЛИ, АКО НЕМА ПЛАТИВИХ ИЛИ ИСПЛАЋЕНИХ НАКНАДА ТОКОМ ТОГ ПЕРИОДА, ДЕСЕТ ХИЉАДА ДОЛАРА (10.000$).
  2. За потребе овог Одељка 8, „Изузети захтеви” означавају (а) обавезу Клијента на основу Одељка 2 (Ваши подаци и Ваше обавезе); и (б) кршења обавеза из Одељка 5 (Поверљивост) од стране неке уговорне стране, али с изузетком захтева који се односе на Ваше податке.
  3. Ограничења у овом Одељку 8 наставиће да важе и да се примењују чак и када се открије да ограничени правни лек наведен у овом Уговору није испунио своју суштинску сврху, а стране су сагласне да ниједна страна не ограничава нити изузима своју одговорност за било шта што не може бити ограничено или изузето на основу закона. Потврђујете и пристајете да се обезбеђивање Workplace-а заснива на претпоставци да је наша одговорност ограничена како је предвиђено овим Уговором.
 9. Трајање и раскид.
  1. Трајање. Овај Уговор ће почети да се примењује на датум када први пут приступите својој Workplace инстанци и наставиће да важи док се не раскине како је овде дозвољено („Трајање”).
  2. Раскид по сопственом нахођењу. Не доводећи у питање ваша права на раскид према ставу 2.г Додатка о обради података, овај Уговор можете да раскинете у сваком тренутку, из било ког разлога или без разлога, након што Мети ваш администратор пошаље писано обавештење тридесет (30) дана унапред о одлуци да избрише вашу Workplace инстанцу у оквиру производа. Мета такође може да раскине овај Уговор у сваком тренутку, из било ког разлога или без разлога, након што вам пошаље писано обавештење тридесет (30) дана унапред.
  3. Раскид и привремени прекид од стране компаније Мета. Мета задржава право да раскине овај Уговор уз разумно обавештење или да одмах привремено прекине ваш приступ Workplace-у ако прекршите овај Уговор или ако сматрамо да је то потребно да бисмо спречили повреду безбедности, стабилности, доступности или интегритета Workplace-а.
  4. Брисање ваших података. Мета ће избрисати ваше податке одмах након раскида Уговора, а ви разумете да избрисани садржај може остати у резервним копијама током разумног периода иако је брисање извршено. Као што је утврђено у Одељку 2.д, ви сте искључиво одговорни за прављење резервних копија ваших података за сопствене потребе.
  5. Дејство раскида. Након раскида Уговора: (а) ви и ваши Корисници морате одмах да престанете да користите Workplace; (б) на захтев Стране даваоца, а према ставу 9.г, Страна прималац ће одмах вратити или избрисати све Поверљиве информације Стране даваоца које су у њеном поседу; (в) ви ћете одмах платити Мети све неисплаћене накнаде настале пре раскида; (г) ако Мета раскине овај Уговор без разлога у складу са Одељком 9.b, Мета ће вам вратити сразмеран износ унапред плаћених накнада (где је примењиво); и (д) наредни Одељци настављају да важе: 1.в (Ограничења); 2 (Коришћење Ваших података и Ваше обавезе) (осим Метине лиценце за ваше податке у Одељку 2.а), 3.б (Правна откривања и захтеви трећих страна), од 4 (Плаћања) до 12 (Дефиниције). Осим како може бити наведено у овом Уговору, остваривање било ког правног лека, укључујући раскид, од стране неке уговорне стране, не доводи у питање остале правне лекове које страна може да има према овом Уговору, дејством закона или другачије.
 10. Остали Фејсбук налози
  1. Лични налози. Ради избегавања сумње, Кориснички налози се разликују од личних Фејсбук налога које Корисници могу да направе на комерцијалној Фејсбук услузи („Лични Фејсбук налози”). Лични ФБ налози нису предмет овог Уговора, већ Метиних услова коришћења за те услуге, где је сваки склопљен између Мете и одговарајућег Корисника.
  2. Workplace и рекламе. Нећемо приказивати рекламе трећих страна вашим Корисницима на Workplace-у и нећемо користити ваше податке да бисмо приказивали или циљали рекламе вашим Корисницима или да бисмо персонализовали доживљај ваших Корисника на њиховим Личним Фејсбук налозима. Мета може, међутим, да у оквиру производа најављује или обавести администраторе система о функцијама, интеграцијама или функционалностима које се односе на Workplace.
 11. Опште
  1. Измене. Мета може у сваком тренутку да измени услове овог Уговора и политика наведених или укључених у овај Уговор, укључујући, без ограничења, Додатак о обради података и Додатак о преносу података (како би се придржавала примењивог закона о заштити података), Додатак о безбедности података и Политику прихватљиве употребе, тако што вам унапред доставља обавештење е-поштом, преко услуге или другим разумним средствима („Измена”). Ако наставите да користите Workplace четрнаест (14) дана након обавештења, пристајете на такву Измену.
  2. Меродавно право. Овај Уговор и коришћење Workplace-а од стране вас или ваших Корисника као и сви захтеви који могу настати између нас уређени су, и морају се тако тумачити, законима Сједињених Америчких Држава и државе Калифорније, према примени, без давања ефекта начелима сукоба закона. Сваки захтев или разлог за тужбу који проистиче из или се односи на овај Уговор или Workplace мора бити покренут искључиво у САД. Окружном суду Северног дистрикта Калифорније у САД или на неком државном суду који се налази у округу Сан Мате и свака страна овим признаје непосредну надлежност поменутих судова.
  3. Целокупан уговор. Овај Уговор (који обухвата Политику прихватљиве употребе) представља целокупни уговор између страна у вези са приступом Workplace-у и његовим коришћењем и замењује све претходне тврдње или уговоре који се односе на Workplace. Заглавља су ту само ради погодности, а термини као што је „укључујући” тумаче се без ограничења. Овај Уговор је сачињен на енглеском језику и имаће предност у примени у односу на све противречности у некој преведеној верзији.
  4. Одрицање и дељивост. Неизвршење неке одредбе неће се сматрати одрицањем; одрицања морају бити у писаној форми и мора их потписати страна која наводи одрицање. Било који услови и одреде у неком налогу за куповину Клијента или неком пословном обрасцу неће изменити овај Уговор и овиме се изричито одбијају, а сваки такав документ ће служити само за административне потребе. Ако неки суд у надлежној јурисдикцији утврди да је нека одредба овог Уговора неспроводива, неважећа или другачије у сукобу са законом, та одредба ће се тумачити тако да се на најбољи начин постигну намеравани циљеви, а остале одредбе Уговора ће остати у пуној снази и с пуним правним дејством.
  5. Публицитет. Свако саопштење за штампу или маркетиншка кампања о односу уговорних страна захтева претходно писано одобрење обе стране. Без обзира на горе наведено: (а) у оквиру вашег предузећа, можете да објавите или промовишете употребу Workplace-а током Трајања (нпр. да бисте подстакли усвајање код Корисника), према Метиним смерницама за коришћење бренда које се повремено достављају и (б) Мета може да упућује на ваше име и статус као корисника Workplace-а.
  6. Додељивање. Ниједна страна не сме да додели овај Уговор или своја права или обавезе према овом Уговору без претходне писане сагласности друге стране, осим што Мета може да додели овај Уговор без сагласности неком свом повезаном друштву или у вези са спајањем, реструктурирањем, аквизицијом или другим преносом целокупне или материјално целокупне имовине или хартија од вредности с правом гласа. Према горе наведеним условима, овај Уговор ће ступити на снагу у корист дозвољених наследника и прималаца сваке стране и обавезати их. Недозвољена додељивања су ништавна и не намећу обавезе за Мету.
  7. Независни уговарач. Стране су независни уговарачи. Никакав однос партнерства, агенцијски, заједничког улагања нити радни однос не настају као резултат овог Уговора и ниједна страна нема овлашћење да обавеже другу.
  8. Без треће стране корисника. Овај Уговор се склапа у корист Мете и Клијента и нема намераваних трећих страна корисника, укључујући Кориснике.
  9. Обавештења. Када раскинете овај Уговор у складу са Одељком 9.b, Мету мора да обавести ваш администратор система који је одлучио да избрише вашу Workplace инстанцу у оквиру производа. Свако друго обавештење по овом Уговору мора бити у писаном облику, које се мора послати компанији Мета на следећу адресу (ако је применљиво): у случају компаније Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, на руке: Правног одсека, а у случају компаније Meta Platforms Inc, на адресу: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 USA, на руке: Правног одсека. Мета може да шаље обавештења на е-адресу у налогу Клијента. Мета такође може да даје оперативна обавештења о Workplace-у или друга пословна обавештења преко порука Корисницима у оквиру Workplace-а или истакнутих објава у оквиру Workplace-а.
  10. Подизвођачи. Мета може да користи подизвођаче и да им дозволи да остварују права Мете према овом Уговору, али Мета остаје одговорна за усаглашеност сваког подизвођача са овим Уговором.
  11. Виша сила. Ниједна страна неће бити одговорна према другој страни за кашњења или неизвршење обавезе на основу овог Уговора (осим неплаћања накнада) ако је до кашњења или неизвршавања дошло због непредвиђених догађаја након потписивања Уговора који нису под разумном контролом те стране, као што су штрајк, блокада, рат, терористички акт, побуна, природна катастрофа, нестанак или умањење струје или телекомуникација односно мобилног интернета или услуга, као и одбијања лиценце или овлашћења од стране владине агенције или тела.
  12. Веб локације трећих страна. Workplace може да садржи везе ка веб локацијама трећих страна. То не подразумева нашу подршку некој веб локацији и нисмо одговорни за било које радње, садржај, информације или податке на веб локацијама трећих страна или садржане радње односно неку везу, као ни за њихове измене и ажурирања. Веб локације трећих страна могу да имају сопствене услове и одредбе коришћења и политике приватности које се примењују на вас и ваше Кориснике и ваше коришћење тих веб локација трећих страна није уређено овим Уговором.
  13. Контрола извоза и трговинске санкције. Када користи Workplace, Клијент пристаје да се придржава свих закона и прописа Сједињених Америчких Држава и других примењивих јурисдикција о извозу и увозу, као и других важећих санкција или трговинских ограничења. Без ограничавања горе наведеног, Клијент тврди и гарантује: (а) да се не налази ни на једном списку америчке владе забрањених или ограничених страна; (б) да није предмет ниједних санкција УН, САД, ЕУ или неких других примењивих економских санкција или ограничења трговине; и (в) да не послује и да нема Кориснике у земљи која је под свеобухватним америчким трговинским санкцијама.
  14. Услови коришћења за владина тела. Ако сте Владино тело, тврдите (i) да нисте ограничени неким примењивим законом, политиком или начелом да пристанете и спроводите, или прихватите спровођење, неки услов или одредбу овог Уговора, (ii) да ниједан примењив закон, политика или начело не чини неки услов или одредбу овог Уговора неспроводивом у односу на вас или неко примењиво Владино тело, (iii) да сте овлашћени и да имате правну способност према примењивим законима, политикама и начелима да представљате и обавежете сва примењива Владина тела овим Уговором; и (iv) да ступате у овај Уговор на основу непристрасне одлуке о вредности Workplace-а за вас и ваше Кориснике и да никакво непримерено понашање или сукоб интереса нису утицали на вашу одлуку да закључите овај Уговор. Немојте да закључујете овај Уговор ако не можете да поткрепите тврдње у овом Одељку 11.n. Ако неко Владино тело склопи овај Уговор супротно овом Одељку 11.n, Мета може да одлучи да раскине Уговор.
  15. Препродавци. Можете одлучити да приступите и користите Workplace преко Препродавца. У случају да приступите и користите Workplace преко Препродавца, ви сте искључиво одговорни за; (i) сва повезана права и обавезе у вашем примењивом уговору с вашим Препродавцем и (ii) што се тиче односа између вас и Мете, сваки приступ вашој Workplace инстанци, вашим Подацима и налозима Корисника које направите за вашег Препродавца. Поред тога, у случају да приступите и користите Workplace преко Препродавца, пристајете да кориснички услови Препродавца имају предност над противречним условима у овом Уговору.
 12. Дефиниције
  У овом Уговору, осим ако није наведено другачије:
  Политика прихватљиве употребе” означава правила коришћења Workplace-а која се налазе на www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP, уз могуће повремене измене.
  Повезано друштво” означава субјекта који директно или индиректно поседује или контролише неку страну, који је у власништву или контролом неке стране или је под заједничким власништвом или контролом неке стране, где „контрола” означава овлашћење за усмеравање управљања пословима неког субјекта, а „власништво” означава власништво над 50% (или, ако примењива јурисдикција не дозвољава већинско власништво, максимално власништво дозвољено према том праву) или више хартија од вредности с правом гласа неког субјекта или једнака права гласа. За потребе ове дефиниције, Владино тело није повезано друштво неког другог Владиног тела осим ако у целини не контролише то Владино тело.
  Додатак о обради података” означава приложен додатак о обради података, који чини део Уговора, укључујући све услове на које се упућује у њему.
  Додатак о безбедности података” означава приложен додатак о обради података који чини део Уговора.
  Владино тело” означава било коју државу или јурисдикцију на свету, укључујући, без ограничења, сваку државну, локалну, општинску, регионалну или другу јединицу или политичку поддивизију владе, владину организацију, агенцију, предузеће или други субјект који је та влада основала, коју поседује или контролише, као и све представнике или агенте тих субјеката.
  Закони” означавају све примењиве локалне, државне, савезне и међународне законе, прописе и конвенције, укључујући, без ограничења, оне који се односе на приватност података и преносе података, међународне комуникације, извоз техничких података или података о личности и јавне набавке.
  Препродавац” означава независног партнера који има ваљани уговор с Метом на основу ког је овлашћен да препродаје Workplace и да му олакшава приступ.
  Кориснички услови Препродавца” означавају услове који се налазе на https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms, како се повремено могу ажурирати и који чине део овог Уговора, а представљају додатне услове између страна који се примењују на вас ако приступите и користите Workplace преко Препродавца.
  Корисници” означавају све запослене код вас или ваших Повезаних друштава, уговараче или друге појединце којима дозволите да приступају Workplace-у.
  Workplace” означава услугу Workplace коју вам стављамо на располагање према овом Уговору и свим његовим накнадним верзијама, укључујући све веб локације, апликације, услуге на мрежи, алатке и садржај који можемо да обезбедимо на основу овог Уговора, који се може повремено мењати.
  Ваши подаци” означавају (а) све контакт податке или податке о мрежи и регистрацији за налог које ви или ваши Корисници поднесете у Workplace; (б) сваки садржај или податке које ви или ваши Корисници објавите, поставите, поделите, увезете или обезбедите у Workplace-у; (в) информације које прикупимо када нам се ви или ваши Корисници обратите или нас ангажујете за подршку у вези са Workplace-ом, укључујући информације о хардверу, софтверу и друге детаље прикупљене у вези са инцидентом за који се пружа подршка; и (г) све информације о употреби или функционалности (нпр. ИП адреса, врсте прегледача и оперативних система и идентификаторе уређаја) које се односе на то како Корисници користе Workplace.
  Ваше политике” означавају све ваше примењиве политике које се односе на запослене, системе, приватност, људске ресурсе, усаглашеност и остало.Додатак о обради података

 1. Дефиниције
  У овом Додатку о обради података, „GDPR” означава Општу уредбу о заштити података (Уредба (ЕУ) 2016/679), а „Руковалац”, „Обрађивач података”, „Лице на које се подаци односе”, „Подаци о личности”, „Повреда безбедности податка о личности” и „Обрада” имају иста значења као што су дефинисана у GDPR-у. „Обрађено” и „Обрадити” се тумаче у складу са дефиницијом „Обраде”. Упућивања на GDPR и садржане одредбе укључују GDPR како је измењен и укључен у законодавство УК. Сви други овде дефинисани термини имају иста значења како је дефинисано на другом месту у Уговору.
 2. Обрада података
  1. При вршењу радњи у својству Обрађивача на основу овог Уговора у односу на Податке о личности у вашим подацима („Ваши подаци о личности”), Meta потврђује наредно:
   1. трајање, предмет, природа и сврха Обраде наведени су у Уговору;
   2. врсте Података о личности обухватају податке наведене у дефиницији Ваших података;
   3. категорије Лица на које се подаци односе обухватају ваше представнике, Кориснике и све друге појединце идентификоване или који се могу идентификовати Вашим подацима о личности; и
   4. ваше обавезе и права као Руковаоца подацима у односу на Ваше податке о личности утврђени су у овом Уговору.
  2. У мери у којој Meta обрађује Ваше податке о личности према Уговору или у вези са њим, Meta:
   1. обрађује Ваше податке о личности искључиво према вашим упутствима како је утврђено у овом Уговору, укључујући у односу на преносе Ваших података о личности, уз изузетке дозвољене чланом 28. став 3. тачка а) GDPR-а;
   2. осигурава да запослени овлашћени за Обраду Ваших података о личности на основу овог Уговора буду обавезани чувањем поверљивости или да су под одговарајућим законским обавезама о чувању поверљивости у односу на Ваше податке о личности;
   3. спроводи техничке и организационе мере утврђене у Додатку о безбедности података;
   4. поштује услове наведене у Одељцима 2.в и 2.г овог Додатка о обради података када именује подобрађиваче;
   5. помаже вам помоћу одговарајућих техничких и организационих мера колико је то могуће кроз Workplace да би вам омогућио да испуните своје обавезе као одговор на захтеве за остваривање права Лица на које се подаци односе према Поглављу III GDPR-а;
   6. помаже вам да осигурате усаглашеност са обавезама у складу са члановима од 32. до 36. GDPR-а, узимајући у обзир природу Обраде и информације које су доступне компанији Meta;
   7. по раскиду Уговора, брише Податке о личности према Уговору, осим ако неки закон Европске уније или државе чланице не захтева задржавање Података о личности;
   8. ставља вам на располагање информације описане у овом Уговору и преко Workplace-а како би испунио обавезе о стављању на располагање свих информација потребних за доказивање усаглашености са обавезама компаније Meta према члану 28. GDPR-а; и
   9. на годишњој основи, ангажује независног ревизора по избору компаније Meta да спроводи SOC 2 Тип II или другу стандардну ревизију у индустрији контрола компаније Meta које се односе на Workplace, при чему ви овиме одобравате тог независног ревизора. На ваш захтев, Meta ће вам дати примерак извештаја о ревизији који важи у том тренутку и тај извештај ће се сматрати поверљивим информацијама компаније Meta.
  3. Овлашћујете компанију Meta да подуговара обавезе Обраде података на основу овог Уговора повезаним друштвима компаније Meta и другим трећим странама, а чији списак ће вам Meta обезбедити на писани захтев. Meta ће то учинити само посредством писаног уговора са тим подобрађивачем којим се подобрађивачу намећу исте обавезе о заштити података као што их има Meta према овом Уговору. Када подобрађивач не испуни такве обавезе, компанија Meta остаје у потпуности одговорна према вама за извођење обавеза о заштити података тог подобрађивача.
  4. Када Мета ангажује додатног или заменског подобрађивача, Мета ће вас обавестити о тим додатним или заменским подобрађивачима најкасније четрнаест (14) дана пре именовања тог додатног или заменског подобрађивача. Можете да уложите приговор на тог додатног или заменског подобрађивача у року од четрнаест (14) дана од тренутка када вас је компанија Meta обавестила о томе тако што ћете одмах раскинути Уговор слањем писаног обавештења компанији Meta.
  5. Компанија Meta ће вас без непотребног одлагања обавестити када постане свесна неке Повреде података о личности која се односи на Ваше податке о личности. Такво обавештење ће обухватати, у тренутку обавештавања или што је пре могуће након обавештавања, одговарајуће детаље о Повреди безбедности података о личности када је то могуће, укључујући број погођених записа, категорију и приближан број погођених Корисника, очекиване последице те повреде и све стварне или предложене правне лекове за ублажавање могућих негативних последица те повреде, по потреби.
  6. У мери у којој се GDPR или закони о заштити података у земљама европског економског простора (EEA), УК или Швајцарској примењују на Обраду ваших података у складу са овим Додатком о обради података, Европски додатак о преносу података је применљив на преносе података од стране Meta Platforms Ireland Ltd и чини део овог Додатка о обради података и укључен је референцом у овај Додатак о обради података.
 3. Услови за обрађиваче у САД
  1. У мери у којој се примењују Meta услови за обрађиваче у САД, они чине део овог Уговора и упућивањем су укључени у овај Уговор, осим Одељка 3 (Обавезе компаније) који је изричито изузет.

Додатак о безбедности података

 1. Основне информације и сврха
  У овом документу су описани минимални безбедносни захтеви примењиви на Метино пружање услуге Workplace вама.
 2. Систем за управљање информационом безбедношћу
  Мета је успоставила и одржаваће Систем за управљање информационом безбедношћу (ISMS) који је пројектован за спровођење стандардних индустријских пракси у погледу информационе безбедности које се примењују на обезбеђивање услуге Workplace. Метин ISMS је пројектован да заштити од неовлашћеног приступа, откривања, коришћења, губитка или измене ваших података.
 3. Поступак управљања ризицима
  Безбедност информација и објеката за обраду информација, укључујући ИТ инфраструктуру и физичке објекте заснива се на процени ризика. Процена ризика за Workplace спроводиће се на редовној основи.
 4. Организација информационе безбедности
  Мета је именовала службеника за безбедност са свеобухватном одговорношћу за безбедност у организацији. Мета има именовано особље одговорно за надзор безбедности ваше Workplace инстанце.
 5. Физичка и еколошка безбедност
  Метине безбедносне мере обухватају контроле пројектоване за обезбеђивање разумног осигурања да је приступ физичким објектима за обраду ограничен на овлашћено особље и да су утврђене еколошке контроле за откривање, спречавање и контролу уништавања услед еколошке опасности. Контроле обухватају:
  Контроле обухватају:
  • Евидентирање и ревизију свих физичких приступа објекту за обраду података од стране запослених и уговарача;
  • Надзорне системе с камерама на критичним тачкама улаза у објекат за обраду података;
  • Системе који назиру и контролишу температуру и влажност ваздуха за рачунарску опрему; и
  • Напајање и помоћне генераторе.
  Мета ће спроводити стандардне индустријске процедуре за безбедно брисање и одлагање ваших података на електронским медијумима, према Уговору.
 6. Сегрегација
  Мета ће успоставити техничке механизме пројектоване да обезбеде да се ваши подаци логички одвоје од података клијената и да ваши подаци буду доступни само овлашћеним корисницима.
 7. Обука
  1. Обука
   Мета осигурава да сви запослени с приступом вашим подацима прођу безбедносну обуку.
  2. Скрининг и провере биографија
   Мета:
   • Има утврђен поступак за потврду идентитета особља које ради с вашом Workplace инстанцом.
   • Има утврђен поступак за спровођење провера биографије особља које ради с вашом Workplace инстанцом у складу са Метиним стандардима.
   Мета обезбеђује личне идентификационе картице са сликом и писаним именом свом особљу које ради с вашом Workplace инстанцом. Идентификационе картице су неопходне за улазак у све Метине објекте.
  3. Повреда безбедности од стране особља
   Мета ће утврдити казне за неовлашћени или недозвољени приступ вашим подацима од стране особља у Мети, укључујући казне закључно са раскидом радног односа.
 8. Испитивање безбедности
  Мета редовно спроводи испитивање безбедности и рањивости да би проценио да ли се кључне контроле спроводе прописно и да ли су делотворне.
 9. Контрола приступа
  1. Управљање корисничким лозинкама
   Мета има утврђен поступак за управљање корисничким лозинкама, пројектован да обезбеди да су лозинке личне и да им не могу приступити неовлашћена лица, укључујући најмање:
   • Провизионирање лозинки, укључујући потврду идентитета корисника пре нове, заменске или привремене лозинке.
   • Шифровање свих лозинки када се чувају у рачунарским системима или преносе преко мреже.
   • Измену свих подразумеваних лозинки продаваца.
   • Јаке лозинке у односу на њихову употребу.
   • Свест корисника.
  2. Управљање корисничким приступом
   Мета ће спровести процес за измену односно укидање права на приступ и корисничких идентификација, без непотребног одлагања. Мета има успостављене процедуре за пријављивање и укидање компромитованих акредитива за приступ (лозинке, токени итд.) 24/7. Мета примењује одговарајуће безбедносне евиденције укључујући корисничко име и временску ознаку. Сат ће бити синхронизован са NTP-ом.
   Евидентирају се најмање наредни догађаји:
   • Промене у овлашћењима;
   • Неуспешни и успешни покушаји аутентикације и приступа; и
   • Операције читања и писања.
 10. Безбедност комуникације
  1. Безбедност мреже
   Мета примењује технологију доследну са индустријским стандардима за сегрегацију мреже.
   Удаљени приступ мрежи захтева шифровану комуникацију коришћењем безбедних протокола и аутентикације у више фактора.
  2. Заштита података током преноса
   Мета ће спроводити одговарајуће протоколе пројектоване да заштите поверљивост података током преноса преко јавних мрежа.
 11. Оперативна безбедност
  Мета ће успоставити и одржавати програм за управљање рањивостима за Workplace који обухвата дефиницију улога и одговорности, утврђену одговорност за праћење рањивости, процену ризика од рањивости и примену закрпи.
 12. Управљање безбедносним инцидентима
  Мета утврђује и одржава план одговора на безбедносне инциденте за праћење, откривање и решавање могућих безбедносних инцидената који утичу на вашу Workplace инстанцу. План одговора на безбедносне инциденте треба да обухвата најмање дефиницију улога и одговорности, комуникације и процене након пада система, укључујући анализу коренских узрока и планове уклањања грешака.
  Мета ће спроводити надзор Workplace-а како би открио повреде безбедности и злонамерну активност. Поступак праћења и технике откривања су пројектоване да омогуће откривање безбедносних инцидената који утичу на вашу Workplace инстанцу у складу са релевантним претњама и информацијама о текућој претњи.
 13. Континуитет пословања
  Мета одржава план континуитета пословања за одговоре у хитним случајевима или другим критичним ситуацијама које могу да оштете вашу Workplace инстанцу. Мета формално прегледа свој план континуитета пословања најмање једном годишње.
Последње ажурирање: 27. март 2023.